Artist's interpretation of article headline

DYSTRYBUCJA NAWOZÓW
wapniowych i kredowych,
obrót ziarnem

product 1

 

USŁUGI ŁADOWARKĄ
TELESKOPOWĄ

(WYSOKOŚC PODNOSZENIA 7 METRÓW,
UDŹWIG 3,2 TONY)

product 1

SPEDYCJA

 

 

product 1

 

Oferta nawozów wapniowych

 

image here Odmiana 05 (dolomity)

Wapno nawozowe zawierające magnez – węglanowe CaO+MgO 45%-50% w tym MgO 15-20%
(średnio 30CaO plus 18MgO)

Wapno nawozowe zawierające magnez – węglanowe CaO 32%-42% plus 8%-15% MgO
(średnio 36%CaO plus 11% MgO)

Węglan wapnia 40% + 3-8% MgO odmiana 05

Odmiana 04 (węglany)

 

image here Węglan wapnia 50% odmiana

Odmiana 03 (tlenki)

Tlenek wapnia  60% odmiana 03

Odmiana 02

Oxyfertil mix Mg 60/20  zawartość CaO+MgO min 60% w tym MgO min 20% 02

Odmiana (01)

 

image here Oxyfertil Ca 80 G1 zawartość CaO min 80%  granulacja 1-3 mm 01

Oxyfertil Mg 75/25 G zawartość CaO+MgO min 75% w tym MgO min 25% granulacja 1-3 mm

Kreda nawozowa Wapniak Koszelowski CaCO3 - 95 %   reaktywność - 98%

Każdorazowo przy dostawie nawozu kupujący otrzymuje oryginalne dokumenty załadunkowe producenta, a nie dostawcy. Dzięki czemu ma pełną informacjejaki towar i z jakiej wytwórni został dostarczony.
Każdy asortyment jest dostarczany bezpośrednio do zamawiającego od producenta.

Dzięki takim zasadą rolnik ma pewność że nawóz który otrzymał jest zgodny z zamówieniem.

 

USŁUGI ŁADOWARKĄ TELESKOPOWĄ

* Transport materiałów sypkich pojazdami samowyładowczymi
    - kruszywa, zboża, nawozy itp.
* Transport materiałów sypkich silosami z wydmuchem
    - pasze, kasze, kredy pastewne itp.
* Usługi załadowcze i rozładowcze ładowarką teleskopową
    - materiały sypkie, palety, obornik, słoma, formowanie pryzm kiszonkowych itp.

 

SPEDYCJA

Spedycja w transporcie krajowym wszystkimi rodzajami transportu.

 

Istnieje również możliwość odbioru zboża w rozliczeniu za usługi lub towary.